Ee


eđeltä postp. 1. from the front 2. before an action or a time: tule kothiin/kotia eđeltä joulun! come home before Christmas! adv. beforehand (= eđeltäpäin)

eđeltäpäin adv. beforehand (jf. eđeltä)

eđesauttaat vt. 1. to promote (something) 2. to support (something)

eđeskävijä sub. pioneer

eđespäin adv. towards: kävele eđespäin! walk straight! ja niin eđespäin and so on and so forth (= ja niin poispäin)

eđessä postp. in front of: TV:n eđessä. in front of the TV

eđestakasin adv. back and forth

eđesvastata vt. to be responsible for something

eđesvastaus sub. 1. responsibiliyu (+ mistä): minula oon eđesvastaus minun kotitehtävistä. I must finish my homework

eđetä vi. 1. to go forth 2. to develop

eeventyyri sub. advanture

effektiivinen adj. 1. effective  2. efficient 

ehđottaat vi. 1. to recommend, to suggest (+ ,ette): mie ehđotan, ette lähđet. I suggest you leave (+ mitä): mitä ehđotat? what do you suggest? (+ kenele): Mari ehđotti meile tätä filmii. Mari recommends this film to us.

eheä adj. 1. complete (= ehyt) 2. solid

ehto sub. condition

ehyt adj. complete (= eheä)

ei v. negative form for third person singular

eilen adv. yesterday

eistä adv. firstly (= ensistä)

ekonominen adj. 1. economic 2. economical

eksaameni sub. exam

eksyyt vi. (+ mihin) to go lost: Mikko eksyy metthään. Mikko is lost in the woods.

elämä sub. 1. life, lifetime 2. living: olla elämässä to be alive

elämänkeino sub. livelihood (= elinkeino)

elämäntyö sub. life achievement

elättäät vt. 1. to make a living: elättäät ittensä to earn a living

elävä sub. animal (= elläinelukka)

elekriski sub. electronic (= sähkö)

elektronikki sub. electronics

eli konj. 1. or (= tahi) 2. which is also... 

elikkä conj. 1. or (= tahi) 2. which is also... (= eli)

elinaika sub. lifetime

elinkeino sub. livelihood (= elämänkeino)

elka sub. elk

elläät vi. 1. to be alive 2. to live (+ missä): elläät herroiksi to live a luxury life

elläin sub. animal (= elukka elävä)

elläintohtori sub. veterinarian

elukka sub. animal (= elläin,elävä)

emäntä sub. housewife

enämen adv. more (= enämpi): tarvithaan paljon enämen ekonomista resurssii more economic resources is needed.

enämpää adv. (+partitive) more: mie en saata sannoot enämpää. I can say no more.

enämpi adv. more, additional (= enämen): halluutko sie saađa enämpi informasuunii? do you want to get more information?

engelska sub. English language

enimästi adv. for the most part, the majority of... (= enintä enniimitten)

enimät pron. pl. most people

enintä adv. for the most part, the majority of... (= enimästi enniimitten)

eniten adv. (after a verb) utmost, the most: mie rakastan sinnuu eniten. I love you the most.

enkeli sub. angel

ennää adv. (negation) ei ennää not anymore

ennättäät vt. 1. (+ mille/mihin) to reach in time, to catch up to 2. (+infinitive) to have time for something (= kerkkiit) 3. (+ mille/mihin) to arrive, to reach a place (= kerkkiit)

ennemin adv. earlier

ennen prep. before: ennen jouluu. before Christmas. adv. early: näytät erilaiselta ko ennen. you look different than before.

enniimitten adv. for the most part, the majority of... (= enimästi enintä)

ennustaat vt. to forecast, to predict

ennustus sub. forecast, prediction: sääennustus weather report (= väärmelinki)

eno sub. 1. maternal uncle 2. a large river: lätäseno

ensi adj. 1. next 2. first: ensi kerrala next time, first time

ensialusta adv. beginning (= alustaalkhuun)

ensimäinen ord. first (ordinal number)

ensinä adv. primary, first

ensistä adv. first, before everything else (= eistä)

entä adv. well then

entinen adj. before, the one before

entiseltä adv. from before: se oon minule entiseltä opas mies. I’ve known him from before

epäluulonen adj. suspicious, doubtful

epäonnistuut vi. to fail, to be unsuccessful: nyt mie tunnen ette olen epäonnistunnu ihminen. now I feel that I am a failed person.

epäselvä adj. unclear, vague

epätavalinen adj. unusual, uncommon

epäuskoinen adj. incredulous, unbelieving

epävissi adj. indefinite

eppäilä vi. 1. (+ mitä) to disbelieve, to suspect tuota mie eppäilen. I doubt that. 2. (+ ,ette) to doubt: eppäilen ette hän ei matkustanu ulkomaile. I doubt that he didn’t travel abroad. 

eppäilys sub. suspecision vi. (+ kenelä) to suspect (+ tulla): minula tuli eppäilyys, ette olen suomensukuinen. I doubt I am of Finnish descent.

erettyyt vi. 1. (+ mistä) to confess 2. (+ missä) to make mistakes: erehtyn tässä tehtävässä. I’ve done the wrong homework.

erheys sub. mistake

eri adj. different pron. another one

erikoinen adj. special

erilainen adj. different: miksi Porsangin dialektissa oon erilainen sanajärjestys ko mitä tässä suomen grammatiikissa seissoo? why is the word order of the Porsanger dialect different from what is written in this Finnish grammar?

erilänsä adv. especially (= erittäin)

eriliikasesti adv. (in affermative sentences) especially (= erittäinki erinomhatteneriliikaisesti)

erimielisyys sub. disagreement

erinomhanen adj. excellent, outstanding, fantastic: Vanhoila oli erinomainen kyky tulkita luonon merkkii, niin ko säämerkkii. 

eriskumhainen adj. peculiar, strange

eristäät vi. 1. (+ mistä) separation, segregation, insulation: karanteeni ja välimatka eristethään ihmiset toinen toisisthaan. people are practicing social distance and being quarantined2. to stop

erittäin adv. very

erittäinki adv. (mostly in affermative sentences) especially, significantly, definitely (= eriliikaisestierittäinki erinomhatten)

erityinen adj. 1. special 2. specific

erkkaanttuut vi. to have a divorce

ero sub. 1. difference (= erotus): mikä oon kväänin ja suomen välinen ero? how does Kven differ from Finnish?  mitä erroo oon kirjanorjala ja uusinorjala? how does nynorsk differ from bokmål ?  2. divorce

erottuut vi. (+ mistä) to stand out from, to be exceptionally good

erotus sub. difference (= erotus)

esikerran adv. the first time (after a long time)

esile adv. to go forward: ottaat esile to bring up something panna esile to exhibit tuođa esile to point out, to expose, to revel

esim. adv. abbr. i.e. (= esimerkiksi)

esimerkiksi adv. for instance, for example

esittäät vt. 1. to express 2. to present (+ mille) 3. (a film or a play) to premiere, to show

esivalta sub. 1. authority

essiintyyt vi. 1. to make an appearance, show up (+ missä/millä): konsonantti "đ" essiinttyy tyhä Porsangin dialektissa. the consonant "đ" exists only in the dialect of Porsanger 2. to be found (+ missä/millä) 3. to occur, appear 4. to be (+ minä): esiinnyn oikkeuđessa tuomarinna. I am a judge in the court.

estäät vt. 1. to prevent, stop (+ mitä): estä sitä tapattumaa. stop that activity. 2. to stop sth. from (+ -masta): koronavirus estää minnuu matkustamasta. Covid-19 stops me from travelling.

estet sub. 1. excuse 2. obstacle, impediment, barrier, obstruction, hindrance

etelä sub. south

eteläläinen sub. of or pertaining to a southern country 

etheen postp. to the front of: menin puun etheen. I walk to the front of the tree. tehđä työtä/työtelä sen etheen ette... strive for... tehđä työtä/työtelä kväänin revitaliseeraamisen etheen. strive for revitalizing Kven. adv. forward: menen etheen. I go forward.

etheenkäsin adv. 1. beforehand, in advance

etheenpäin adv. forward, onward, ahead (= etheenkäsin)

ette konj. (followed by a subordinate clause): monet kväänit tykäthään siitä, ette heiđän kieltä ei ole suomen kieli mutta oma kieli. many Kvens like the fact that their language is not Finnish, but a separate language.

ettei konj. (contraction of "ei ette"): monet kväänit tykäthään siitä, ettei heiđän kieli ole suomen kieltä mutta oma kieli. many Kvens like the fact that their language is not Finnish, but a separate language.

ettiit vt. 1. (+ mistä): etti, essiintyykö tästä artikkelista sana "ruijansuomalainen". search if there is the word "ruijasuomalainen" in this article. 2. (+ mitä/ketä): ettin sinnuu. I am looking for you.

etuhammas sub. front tooth

etumainen adj. 1. foremost 2. beginning (= perämäinen)

etunimi sub. last name (=  ristimänimi)

etusormi sub. forefinger (= suomen sukki)

evakko sub. evacuation: evakon aikana during evacuation

evakueerata vt. evacuate

evankeelis-lutherilainen adj. Lutheranism